Våra tjänster & Kompetensområden

Rekryteringsmöte med man

Konsulttjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom flera olika teknikområden såsom Elektronik, QA, projektledning med flera. Vi kan leverera allt från funktions- och systemutveckling till test och verifiering. Vi täcker in de flesta roller som förekommer inom teknikkonsultområdet. När vi rekryterar utgår vi från att hitta bra profiler med minst några års erfarenhet, för oss är kvalitet viktigare än kvantitet. Med vår långa erfarenhet har vi stor förståelse för kundernas behov och utmaningar. 

Samarbete

Vi arbetar för att skapa nära och långsiktiga relationer med våra kunder för att kunna bygga ett bra samarbete och kunna förstå deras behov på bästa sätt. Vår målsättning är att tillfredsställa våra kunders behov och förväntningar för utförande av uppdrag samt att kunna erbjuda flexibla lösningar om så önskas. En viktig del av vårt arbete är att kontinuerligt följa upp pågående uppdrag samt lyssna av framtida behov.

samarbete

Våra kompetensområden

Projektledning

Vi arbetar med projektledning på flera olika nivåer och inom olika områden. 

För oss är det viktigt att en projektledare har gedigen teknisk utbildning och erfarenhet samt besitter stor social kompetens. Detta för att säkerställa en god arbetsmiljö med respekt för individen samtidigt som leveransprecision uppnås. Erfarenhet från Agil utveckling är grundläggande.

Elektronikutveckling

Vi arbetar med allt från systemkonstruktion, HW- & SW utveckling till avancerade tester och simuleringar för digitala lösningar. Vi kan erbjuda hjälp bland annat med utveckling av elektriska drivlinor, autonoma fordon och telematik/OTA-lösningar.

QA

Inom kvalitetssäkring (QA) arbetar vi genom hela produktutvecklingskedjan från
konceptstudier till eftermarknadsaktiviteter hos slutkund. Vi har kompetens inom alla olika förekommande roller såsom QM, QA, QE och QT (test). Allt från att leda kvalitetsarbete till att verifiera/ implementera ändringar.

Vill du veta mer?