Konferensresa _Palma 20220910-20220912

Helt fantastiska dagar har vi haft med detta härliga gäng!!