Studiebesök AB Volvo, Tuve fabriken

Studiebesök AB Volvo, Tuvefabriken. Föredrag och en rundtur med blå tåget.