Stegtävling via Tappa 1/4-19/5 – 2021

Utmaning 10.000 steg om dagen, från 1:a april till 19:e maj ska vi gå genom 6 storstäder.